2011 USAFA Classic

Round 1 Pairing                      Round 1 Results            Round 1 Topic

Round 2 Pairing                      Round 2 Results            Round 2 Topic

Round 3 Pairing                      Round 3 Results            Round 3 Topic

Round 4 Pairing                      Round 4 Results            Round 4 Topic

Round 5 Pairing                      Round 5 Results            Round 5 Topic

Round 6 Pairing                      Round 6 Results            Round 6 Topic

Advancing Teams

Elim 1 Pairing                          Elim 1 Results               Elim 1 Topic

Elim 2 Pairing                          Elim 2 Results               Elim 2 Topic

Elim 3 Pairing                          Elim 3 Results               Elim 3 Topic

Elim 4 Pairing                          Elim 4 Results               Elim 4 Topic

Open Speakers                         Junior Speakers

Open Cumes                            Junior Cumes

LD Cumes