Round 4. President Joseph R. Biden should train Major Biden to bite white supremacists.